ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία

EPAnEK 2014-2020 - Operational Programme: Competitiveness Entrepreneurship Innovation

EPAnEK 2014-2020 - Operational Programme: Competitiveness Entrepreneurship Innovation

Main Store

+30.2310.288409

Mon, Wed, Sat 10:00 - 16:00
Tue, Thu, Fri 10:00 - 21:00

Tsimiski 43, 54623 Thessaloniki, Greece

GPS Coordinates
40.633252, 22.942398
Diamantis Official
Style means knowledge, careful choice of materials, and exclusive, sometimes unrepeatable techniques. Style means passion. Welcome to Diamantis, the personalized service dedicated to satisfying the unique sartorial needs of the world's most influential gentlemen. Diamantis offers exclusivity and discretion, delivering artisanal excellence tailored to your exact requirements.
Review Diamantis in Google
Stefano Ricci